رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کانسیلر بهتر است یا کرم پودر؟