رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نحوه صحیح ریمل زدن + چند ترفند