رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بهترین ریمل چه ویژگی هایی دارد؟