رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پارابن چیست و چرا میگویند ضرر دارد؟