رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کانسیلر چیست و چه کاربردی دارد؟