رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آیا اثرات محصولات ویتامین سی ماندگار است؟