رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رژ لب مایع بهتر است یا جامد؟