رفتن به محتوا رفتن به فوتر

برچسب: روتین پوست مختلط

روتین پوست مختلط

بایدها و نبایدهای پوست مختلط

یک روز به این نتیجه می‌رسید که پوستتان خشک است و یک روز به این نتیجه که پوستتان چرب است. چربی‌های دور بینی را می‌بینید اما خشکی روی گونه‌ها شما را به شک می‌اندازد که پوستتان خشک است اما در واقع پوست شما مختلط است.     برای پی بردن به این موضوع که آیا پوست مختلط…

ادامه مطلب